Zápasy, tabulkaHistorie fotbalového oddílu

Historie tělovýchovné jednoty

Stručná historie tělovýchovné jednoty ve Vísce
 

    Sokol Víska navazuje na činnost Sokola Maleč. Tato jednota byla založena pravděpodobně
v roce 1920 a sdružovala členy z Malče a okolních obcí, tedy také z Vísky. První písemné záznamy se dochovaly z 6. ledna 1927. Jedná se o zápis z osmé valné hromady, která se konala v hostinci
U Suchých v Malči.
    Sokol provozoval hlavně tělovýchovnou činnost. Do počátku padesátých let měl však také velkou váhu v činnosti vzdělávací. Pořádala se tělovýchovná vystoupení, hrála divadla, zpívaly písně, oslavovaly významné postavy českých dějin.
    Během druhé světové války byla činnost Sokola zastavena. Po obnovení činnosti přicházela aktivita převážně od členů z Vísky. Proto byl v roce 1946 Sokol Maleč přejmenován na Sokol Maleč - Víska. V roce 1953 došlo k rozdělení na T.J. Sokol Víska a STS Dynamo Maleč.
    T.J. Sokol Víska dodnes pokračuje v tělovýchovné činnosti. Pravidelně cvičí žactvo a účastní se různých atletických a gymnastických soutěží. Členové se jako cvičenci účastnili všech sletů a spartakiád. V průběhu let byly s různou intenzitou provozovány sporty jako kopaná, lední hokej, odbíjená, tenis, stolní tenis a další.
    V roce 1962 byl založen oddíl kopané. Brzy se stal nejvýznamnější činností jednoty, proto také tyto stránky informují především o jeho činnosti.


Historie v datech


Pokud můžete nějakým způsobem doplnit informace uvedené v sekcích historie klubu či historie T.J. nebo máte jakoukoliv jinou připomínku týkající se činnosti T.J. Sokol Víska, prosím kontaktujte nás (sekce Kontakt).Reklamní panel poskytovatele stránek: