Zápasy, tabulkaHistorie fotbalového oddílu

Historie tělovýchovné jednoty

Stručná historie tělovýchovné jednoty ve Vísce
 

    Sokol Víska navazuje na činnost Sokola Maleč. Tato jednota byla založena pravděpodobně
v roce 1920 a sdružovala členy z Malče a okolních obcí, tedy také z Vísky. První písemné záznamy se dochovaly z 6. ledna 1927. Jedná se o zápis z osmé valné hromady, která se konala v hostinci
U Suchých v Malči.
    Sokol provozoval hlavně tělovýchovnou činnost. Do počátku padesátých let měl však také velkou váhu v činnosti vzdělávací. Pořádala se tělovýchovná vystoupení, hrála divadla, zpívaly písně, oslavovaly významné postavy českých dějin.
    Během druhé světové války byla činnost Sokola zastavena. Po obnovení činnosti přicházela aktivita převážně od členů z Vísky. Proto byl v roce 1946 Sokol Maleč přejmenován na Sokol Maleč - Víska. V roce 1953 došlo k rozdělení na T.J. Sokol Víska a STS Dynamo Maleč.
    T.J. Sokol Víska dodnes pokračuje v tělovýchovné činnosti. Pravidelně cvičí žactvo a účastní se různých atletických a gymnastických soutěží. Členové se jako cvičenci účastnili všech sletů a spartakiád. V průběhu let byly s různou intenzitou provozovány sporty jako kopaná, lední hokej, odbíjená, tenis, stolní tenis a další.
    V roce 1962 byl založen oddíl kopané. Brzy se stal nejvýznamnější činností jednoty, proto také tyto stránky informují především o jeho činnosti.


Historie v datech

1920
1927
 • 6.ledna - Nejstarší dochované písemné záznamy z 8. valné hromady, která se konala v hostinci U Suchých v Malči. V té době byl pravděpodobně starostou ing. G. Kovařík, náčelník Stanislav Čapek, jednatel Ladislav Nevole a pokladník Karel Suchý.
1940
 • Oslavy dvacetiletého výročí založení - v zámeckém parku v Malči bylo hráno divadlo (jiráskova Lucerna).
1941-45
 • Činnost Sokola zastavena. (Nářadí bylo uzamčeno v Malečské škole.)
1946
 • 3.února - Sokol Maleč přejmenován na Sokol Maleč – Víska.
1951
 • V prosinci založen hokejový kroužek - vedoucí Fr. Mach ml.
1952
 • Žádost o zřízení hřiště (za mostem u mlýna), ČOS (Čs. Obec Sokolská) přispěla částkou 20 000Kčs na nářadí.
 • Jednání o výstavbě koupaliště na rybníku Společný.
 • V dubnu postavena překážková dráha na návsi pro letní závod Brané zdatnosti - plnění odznaku TOZ (Tyršův odznak zdatnosti).
 • 8.června - Sokolský den u Fajmanů na zahradě, pořádán turnaj v odbíjené.
1953
 • 11.února - Osamostatnění Sokola Víska, v Malči vzniká STS Dynamo Maleč.
1962
 • Dokončeno fotbalové hřiště na návsi uprostřed obce, založen fotbalový oddíl.
1963
1965
 • Zahájeno budování cvičebního sálu U Hermanů (převzato od JZD).
1966
 • Provedeno oplocení hřiště.
1967-68
 • Dokončování úprav na tělocvičně, 1. září 1968 zahájeno cvičení v nové tělocvičně.
1970
1972
 • Oslavy 10 let kopané.
1973
1975
 • Zakoupen traktor.
1983
1986
 • Slavoj Praha na soustředění ve Vísce.
1987
2002
 
Fotografie ze sletů a spartakiád:

Pokud můžete nějakým způsobem doplnit informace uvedené v sekcích historie klubu či historie T.J. nebo máte jakoukoliv jinou připomínku týkající se činnosti T.J. Sokol Víska, prosím kontaktujte nás (sekce Kontakt).Reklamní panel poskytovatele stránek: